Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Ta Có 10 Vạn Lần Thiên Phú Audio

3.7/5 - (42 Vote)
2021-05-21
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
16
Lượt nghe: 21367

– Tần Vũ xuyên việt Huyền Thiên giới, thu được 10 vạn lần thiên phú!
Ẩn thế Tần gia các lớn Lão Tổ, lệ rơi đầy mặt: “Tiểu tổ tông a, mình có thể hay không tu luyện a ? Thành tựu vô địch, quét ngang một giới, trăm ngàn năm là đủ a!”
Tần Vũ: “Lão Tổ, đột phá còn muốn tu luyện à ?”
Đang khi nói chuyện, ở phá 1 cấp, xúc động thiên địa lôi đình.
Cổ lão Đan Thánh: “Ngàn năm tìm đồ, hôm nay. . . Hôm nay chung quy không giao tổ sư, chỉ cần Tần Vũ nguyện bái sư, Thánh Phẩm đan dược như đường đậu, tùy tiện ăn! Dốc hết khi ta còn sống, cũng làm đúc ra một vị đan đạo Đại Đế!”

Trận Đạo Thánh Tôn: “Bái sư lão phu môn hạ, cấm chế đại trận, tùy ý sử dụng, cần thiết tư nguyên, coi như ở trong cấm địa lão phu cũng đi tới một lần! Lão gia hỏa, ngươi sao dám tranh ? Thật coi ta cái này thứ tư sát trận là ăn chay ?”
Tần Vũ yên lặng xem một lần luyện đan Luyện Trận cơ sở sách, đột phá đại sư cảnh, yên lặng nhìn hai người, cần bái sư ?
Cửu Trọng Thiên thượng khuyết, chỉ ta là Chân Tiên

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:57:43
2:
Tap 002 - 03:19:40
3:
Tap 003 - 03:06:00
4:
Tap 004 - 02:59:24
5:
Tap 005 - 02:54:54
6:
Tap 006 - 03:00:57
7:
Tap 007 - 02:54:59
8:
Tap 008 - 03:10:06
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
Nghe thử server VIP