Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần


,


– Lý Sở xuyên qua đến mười dặm sườn núi, trở thành một tiểu đạo sĩ.
Tại cái này thần quỷ hoành hành, yêu ma tứ ngược thế giới, nhỏ yếu bất lực hắn vốn định tại mười dặm sườn núi sống tạm một thế.
Thẳng đến có một ngày, bất đắc dĩ bước vào giang hồ, hắn mới phát hiện…

Nguyên lai trên đời không có cái gì là một kiếm không giải quyết được.
Nếu có.
Vậy liền hai kiếm.

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần - Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần
     
           

Chọn từ chương