Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch Audio

2022-06-24
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
20
Lượt nghe: 14359

200 năm sau tận thế thời đại.

Lâm Tinh Hải đạt được hệ thống, hoành hành tận thế, nghiền ép hết thảy địch.

Nghiền ép nhất thời thoải mái, một mực nghiền ép một mực thoải mái.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực + 1

Đinh! Đạt được gien ưu hóa + 1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:06:56
2:
Tap 002 - 04:12:43
3:
Tap 003 - 04:27:28
4:
Tap 004 - 04:49:02
5:
Tap 005 - 04:52:43
6:
Tap 006 - 04:59:37
7:
Tap 007 - 04:47:57
8:
Tap 008 - 04:44:46
9:
Tap 009 - 04:40:48
10:
Tap 010 - 04:41:41
11:
Tap 011 - 04:41:32
12:
Tap 012 - 04:41:25
13:
Tap 013 - 04:49:46
14:
Tap 014 - 05:13:05
15:
Tap 015 - 04:58:46
16:
Tap 016 - 05:00:36
17:
Tap 017 - 04:51:58
18:
Tap 018 - 04:44:03
19:
Tap 019 - 04:46:00
20:
Tap 020 - 04:47:11
Nghe thử server VIP