Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại Audio

2020-07-01
Tác giả:
Thể loại: , , , , , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
52
Lượt nghe: 27697

– Đương An Dương phát hiện mình mua điện thoại bị đánh tráo về sau, hắn ngay từ đầu là cự tuyệt, khi hắn phát hiện bộ điện thoại di động này có thể dẫn hắn xuyên qua vô tận thời không, phim, phim truyền hình, tiểu thuyết, trò chơi…

Hắn cũng không còn cách nào cự tuyệt!
Nhân sinh từ đó bắt đầu chuyển biến.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:19:30
2:
Tap 002 - 03:59:29
3:
Tap 003 - 04:13:06
4:
Tap 004 - 03:44:59
5:
Tap 005 - 04:10:04
6:
Tap 006 - 04:04:54
7:
Tap 007 - 04:52:32
8:
Tap 008 - 05:08:05
9:
Tap 009 - 05:30:12
10:
Tap 010 - 05:42:12
11:
Tap 011 - 06:00:22
12:
Tap 012 - 05:23:17
13:
Tap 013 - 05:36:45
14:
Tap 014 - 05:56:56
15:
Tap 015 - 05:45:30
16:
Tap 016 - 04:37:33
17:
Tap 017 - 05:00:54
18:
Tap 018 - 04:33:30
19:
Tap 019 - 04:16:37
20:
Tap 020 - 04:08:53
21:
Tap 021 - 04:20:10
22:
Tap 022 - 04:35:28
23:
Tap 023 - 03:48:00
24:
Tap 024 - 03:50:09
25:
Tap 025 - 03:49:01
26:
Tap 026 - 04:05:45
27:
Tap 027 - 03:52:26
28:
Tap 028 - 03:30:13
29:
Tap 029 - 03:57:41
30:
Tap 030 - 04:15:08
31:
Tap 031 - 04:13:51
32:
Tap 032 - 04:06:39
33:
Tap 033 - 04:27:05
34:
Tap 034 - 04:35:53
35:
Tap 035 - 04:37:21
36:
Tap 036 - 05:01:29
37:
Tap 037 - 04:50:35
38:
Tap 038 - 03:52:47
39:
Tap 039 - 04:25:22
40:
Tap 040 - 04:03:27
41:
Tap 041 - 04:38:44
42:
Tap 042 - 04:46:57
43:
Tap 043 - 05:07:22
44:
Tap 044 - 05:31:14
45:
Tap 045 - 05:01:35
46:
Tap 046 - 04:57:24
47:
Tap 047 - 04:31:31
48:
Tap 048 - 05:21:55
49:
Tap 049 - 04:57:25
50:
Tap 050 - 04:59:53
51:
Tap 051 - 04:34:55
52:
Tap 052 - 04:47:49
Nghe thử server VIP