Generic selectors
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Post Type Selectors
post
page
Tìm tong thể loại
Action
Adventure
Bách Hợp
Cận đại
Cạnh Kỹ
Cập nhật mới
Chuyển Sinh
Cổ Đại
Cổ Đại
Cổ Đại Ngôn Tình
Cổ Tiên Hiệp
Cung Đấu
Dã Sử
Dã Sử
Đam Mỹ
Dị Giới
Dị Giới
Dị Năng
Dị Năng
Điền Văn
Điền Viên
Đô Thị
Đô Thị
Đô Thị
Đô Thị Audio
Đoản Văn
Đoản Văn
Đồng Nhân
Đồng Nhân
Đông Phương
Du Hí
Gia Đấu
Giọng Đọc MC Nổi Tiếng
Hài Hước
Hài Hước
Hệ Thống
Hệ Thống
Hiện đại
Hồng Hoang
Huyền Ảo
Huyền Huyễn
Huyền Huyễn
Khác
Khoa Huyễn
Khoa Huyễn
Kiếm Hiệp
Kiếm Hiệp
Kỳ Ảo
Kỳ huyễn
Kỳ huyễn
Lãnh khốc
Lịch Sử
Lịch Sử Quân Sự
Light Novel
Linh Dị
Linh Dị
Ma Pháp
Manhua
Manhwa
Mạt Thế
Mạt Thế
Ngôn Tình
Ngôn Tình
Ngôn Tình Audio
Ngược
Nữ Cường
Nữ Hiệp
Nữ Phụ
OE
Phương Tây
Quân Sự
Quân Sự
Quan Trường
Sắc Hiệp
Sắc Hiệp
Sủng
Sủng
Sủng Audio
Thần thoại
Thể Loại
Thể Loại Khác
Thiết huyết
Tiên Hiệp
Tiên Hiệp
Tiểu thuyết
Trinh Thám
Trọng Sinh
Trọng Sinh
Trùng Sinh
Truyện Audio
Truyện Cổ Tích Cho Bé
Truyện convert
Truyện Convert
Truyện FULL
Truyện Hài Hước
Truyện Ma
Truyện mới
Truyện Ngắn
Truyện Ngắn
Truyện Ngược
Truyện Sắc
Truyện Sắc Audio
Truyện Teen
Truyện Tranh Audio
Truyện Việt Nam
Tu Luyện
Uncategorized
Updating
Vô địch
Vô Hạn
Vô hạn Lưu
Võ Hiệp
Vô sỉ
Võng Du
Võng Du
Xuyên Không
Xuyên Không
Xuyên Nhanh
Xuyên Nhanh

Thập Phương Thần Vương

Tác giả: ,
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
164
Giọng nam: 120 tập

– Thập Phương Thiên Vực, cường giả vi tôn, thiếu niên Lâm Thiên ngẫu lấy được thần bí thiết kiếm, luyện Vô Thượng Võ Đạo, tu Trận Thuật Thần Pháp, chiến Vạn Tộc thiên kiêu mà không bại! Thất Xích Kiếm mũi nhọn đung đưa Bát Hoang, Thập Phương Thiên bên trong, ta vì Chí Tôn Thần Vương!

– Cảnh giới phân biệt là Luyện Thể, Thần Mạch, Thức Hải, Ngự Không, Thông Tiên, Đại Đạo, Ngộ Chân, Niết Bàn, Hỗn Độn đạo môn

Nghe tiếp:
1:
Tap 001 - 03:14:56
2:
Tap 002 - 02:55:31
3:
Tap 003 - 02:55:01
4:
Tap 004 - 02:45:07
5:
Tap 005 - 02:59:13
6:
Tap 006 - 02:58:22
7:
Tap 007 - 02:43:52
8:
Tap 008 - 02:46:32
9:
Tap 009 - 02:51:34
10:
Tap 010 - 02:39:40
11:
Tap 011 - 02:43:29
12:
Tap 012 - 02:42:35
13:
Tap 013 - 02:34:15
14:
Tap 014 - 02:52:36
15:
Tap 015 - 03:03:49
16:
Tap 016 - 03:06:00
17:
Tap 017 - 03:14:19
18:
Tap 018 - 02:52:27
19:
Tap 019 - 02:56:59
20:
Tap 020 - 02:48:52
21:
Tap 021 - 02:38:28
22:
Tap 022 - 02:40:38
23:
Tap 023 - 02:40:04
24:
Tap 024 - 02:27:12
25:
Tap 025 - 02:34:31
26:
Tap 026 - 02:36:50
27:
Tap 027 - 02:43:50
28:
Tap 028 - 03:01:15
29:
Tap 029 - 03:21:43
30:
Tap 030 - 03:02:19
31:
Tap 031 - 03:12:32
32:
Tap 032 - 03:23:09
33:
Tap 033 - 02:55:02
34:
Tap 034 - 03:01:27
35:
Tap 035 - 03:16:28
36:
Tap 036 - 03:39:58
37:
Tap 037 - 03:17:39
38:
Tap 038 - 03:11:25
39:
Tap 039 - 03:38:10
40:
Tap 040 - 03:27:58
41:
Tap 041 - 03:17:15
42:
Tap 042 - 03:15:46
43:
Tap 043 - 03:21:53
44:
Tap 044 - 03:14:49
45:
Tap 045 - 03:14:10
46:
Tap 046 - 03:18:47
47:
Tap 047 - 03:23:50
48:
Tap 048 - 03:12:41
49:
Tap 049 - 03:12:04
50:
Tap 050 - 03:25:44
51:
Tap 051 - 03:17:01
52:
Tap 052 - 03:29:45
53:
Tap 053 - 03:32:14
54:
Tap 054 - 03:11:11
55:
Tap 055 - 03:25:41
56:
Tap 056 - 03:32:40
57:
Tap 057 - 03:29:18
58:
Tap 058 - 03:34:58
59:
Tap 059 - 03:21:11
60:
Tap 060 - 03:30:35
61:
Tap 061 - 03:21:55
62:
Tap 062 - 03:38:14
63:
Tap 063 - 03:36:51
64:
Tap 064 - 03:09:12
65:
Tap 065 - 03:33:12
66:
Tap 066 - 03:31:57
67:
Tap 067 - 03:40:27
68:
Tap 068 - 03:11:08
69:
Tap 069 - 03:23:33
70:
Tap 070 - 03:07:22
71:
Tap 071 - 03:09:03
72:
Tap 072 - 03:01:57
73:
Tap 073 - 02:59:11
74:
Tap 074 - 03:12:34
75:
Tap 075 - 03:10:27
76:
Tap 076 - 03:20:39
77:
Tap 077 - 03:45:10
78:
Tap 078 - 03:00:26
79:
Tap 079 - 03:29:23
80:
Tap 080 - 03:24:15
81:
Tap 081 - 03:36:21
82:
Tap 082 - 03:44:10
83:
Tap 083 - 03:57:17
84:
Tap 084 - 04:15:48
85:
Tap 085 - 03:43:51
86:
Tap 086 - 03:38:55
87:
Tap 087 - 03:32:40
88:
Tap 088 - 03:48:06
89:
Tap 089 - 03:42:04
90:
Tap 090 - 03:53:03
91:
Tap 091 - 03:48:11
92:
Tap 092 - 03:32:30
93:
Tap 093 - 03:50:48
94:
Tap 094 - 03:29:39
95:
Tap 095 - 03:25:14
96:
Tap 096 - 03:29:54
97:
Tap 097 - 03:05:11
98:
Tap 098 - 03:37:01
99:
Tap 099 - 03:24:47
100:
Tap 100 - 03:28:02
101:
Tap 101 - 03:41:46
102:
Tap 102 - 03:37:14
103:
Tap 103 - 03:41:38
104:
Tap 104 - 03:30:37
105:
Tap 105 - 03:25:40
106:
Tap 106 - 03:21:12
107:
Tap 107 - 03:23:35
108:
Tap 108 - 03:32:07
109:
Tap 109 - 03:45:40
110:
Tap 110 - 03:33:54
111:
Tap 111 - 03:26:14
112:
Tap 112 - 03:24:42
113:
Tap 113 - 03:40:54
114:
Tap 114 - 03:25:48
115:
Tap 115 - 03:34:07
116:
Tap 116 - 03:42:59
117:
Tap 117 - 04:17:23
118:
Tap 118 - 04:05:02
119:
Tap 119 - 03:48:30
120:
Tap 120 - 03:44:21
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
Truyện nghe nhiều trong ngày
Xem thêm
Truyện nghe nhiều trong tuần
Xem thêm
Truyện Audio nghe nhiều trong tháng
Xem thêm
Truyện nghe nhiều trên trang
Xem thêm
ThapPhuongThanVuongTH
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)
Đọc truyện chữ 👆 Đọc truyện tranh👆 Review truyện, phim👆 Đọc Sách 👆
Truyện Thập Phương Thần Vương Audio thuộc thể loại của tác giả , . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 120. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thập Phương Thần Vương tại đây:

Truyện đề cử:

08/12/2023

Vũ Thế Đầu Đệ

Đam Mỹ -
lượt nghe
12 chương | 12 mới
Edit: Haru aka RuBeta-reader: PipuThể loại: đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, hài (dù có ngược cũng rất hài =)))), ngây thơ fanboy thụ, khẩu thị tâm phi công =))), HE.
Woa! Hảo đúng giờ nga~
Cái tên nam nhân trên áp phích kia, không chỉ tiêu sái anh tuấn mà cả người còn phát ra mị lực thật chói mắt a ~
Đây tuyệt đối là tình nhân hoàn mỹ nhất của mình mà.
Bất quá, thật hảo quý a~ TT_TT
Người ta thường nói một khắc đáng giá ngàn vàng,
Đồng Ngôn thấy ở cái chỗ này một khắc cũng mất nhiều tiền y như vậy.
Thế nhưng, vì để gặp cái người làm cậu mất ngủ nhiều đêm kia,
Đồng thời cũng vì y mà gặp vô số mộng xuân,
Đồng Ngôn hạ quyết định liều lĩnh —— Mua! Hạ! Hắn! Một đêm… …
“Ta muốn người trên áp phích kia tới cửa phục vụ!”
“Oh! My God! ! Ngươi muốn lão bản của chúng ta đến chỗ ngươi nhảy thoát y?!”
Một lão bản đương sự nghiệp thành công, sở hữu cả một câu lạc bộ,
Gặp gỡ một xử nam ngây thơ thành tích xuất sắc, nhưng lại dám dũng cảm cầu một đêm “hồi ức đáng nhớ” với mình.
Rốt cuộc…
Tiểu sắc lang lại tự dâng lên miệng đại sắc lang a~
Nếu đã “dâng đến miệng” rồi thì nhị vị tiểu đại sắc lang cứ tình cảm mãnh liệt mà triển khai thôi ~ (chém =))))

08/12/2023

Áo Sơ Mi Bạc Hà

Đam Mỹ -
2 lượt nghe
24 chương | 24 mới
Bạn đang đọc truyện Áo Sơ Mi Bạc Hà của tác giả Sơ Hòa. Thuở nhỏ, Tiêu Ngộ An mặc chiếc sơ mi trắng, cứu được một cậu nhóc từ cây cao.Nhóc con ăn kem cây bạc hà, sau đó hai tay đều là kem bạc hà bị tan chảy, lại in dấu bàn tay lên áo sơ mi trắng của Tiêu Ngộ An.”Đóng dấu rồi, giờ anh là anh trai của em!.”Thuở nhỏ, Minh Thứ vì muốn nhìn anh trai ở trong vườn nhà bên, nên mới leo lên cái cây cao kia.Cậu muốn mau chóng cao lên, mau chóng trưởng thành, thì không cần phải leo cây nữa, xoay người cái thì sẽ thấy anh trai nhà họ Tiêu rồi.”Không cần vì em mà dừng lại, hãy để em đuổi theo, làm phương hướng của em.”
08/12/2023

Đợi Chàng Mỗi Mùa Ngô Đồng Nở

Ngôn Tình -
2 lượt nghe
6 chương | 6 mới
Thể loại: Đoản vănConverter: Nothing_nhhEditor: gororoChàng từng nói rằng sẽ rước thiếp về làm vợ vào mùa ngô đồng nở đẹp nhất.Vì câu nói đó mà thiếp đã chờ đợi suốt bảy năm ròng rã cuối cùng ngày lên kiệu hoa chỉ nhận được một câu nói vô tình.”Cuộc đời này giết chóc quá nhiều, không thể không xuất gia, mong nàng sẽ gặp được người như ý, ân ái một lòng”Nàng lại cam lòng sao? Làm sao chấp nhận nổi.Cố chấp chờ đợi thêm trăm năm nữa, chỉ mong mùa ngô đồng năm nay, chàng sẽ đến Thập Lý Đình mỉm cười vén khăn voan của thiếp…
08/12/2023

Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Ngôn Tình -
2 lượt nghe
22 chương | 22 mới
Thể loại: Xuyên không , nữ tôn .Tốc độ: 1 chap/ tuần.Vai chính: Nhược Thiên , Bạch Quý.

Giới Thiệu:
Nàng chỉ là ham vui đua xe tốc độ , gần tới đích đến lại dính ngay ổ gà , lạc đường đua bay thẳng vào cột điện , bị thương nghiêm trọng , hồn không theo ý chủ rời khỏi thân xác xuyên không vào thế giới vốn chỉ có trong tiểu thuyết.

Xuyên vào một nơi mọi thứ đều đảo lộn . Gì mà hoàng thượng là nữ nhân , nam nhân lại có thể sinh con ,….. mà bản thân lại tráo đổi hồn phách với Vương gia đương triều . Rốt cuộc là nàng sống sai bao nhiêu lần mà ông trời nỡ đối xử tàn ác thế này.  

Tà Vương năm nay chỉ mới 20 tuổi , là một bạo quân tính tình nóng nảy người đời chán ghét . Nghe đồn Tà Vương yêu điên cuồng một nam nhân nhưng lại bị từ chối , nghe đồn Tà Vương vì yêu quá sinh hận năm lần bảy lượt đại náo vương triều , nghe đồn nam nhân đó là Hiền phi của hoàng thượng.Nhưng sau đêm trăng tròn liền thay đổi tính cách : lúc nào cũng vân đạm phong khinh trước mọi việc, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân làm chao đảo chúng sinh và đặc biệt tích cực trêu chọc tiểu thiếp Bạch Quý của mình.

08/12/2023

Bạch Y Nữ Đế

Dị Giới -
2 lượt nghe
35 chương | 35 mới
Lạc Kiều Ninh – Gia chủ gia tộc cổ võ đứng đầu lục địa Á Âu, nắm trong tay dị năng lôi điện và thiên hỏa. Vì bị em gái Lạc Mạnh Hà cùng người yêu thông đồng hại chết đoạt quyền lực mà trọng sinh vào cháu gái tộc trưởng Lạc gia tộc ở Vô Tuyết đại lục. Thân thể này bị coi là phế vật không thể tu luyện được, gia tộc vứt bỏ, người người coi thường, trêu chọc, bị chính biểu muội của mình đánh chết. Nàng đã  sống lại thì sẽ vì Lạc Kiều Ninh này mà sống tiếp, phế vật thì sao ta đạp nát thiên tài, vứt bỏ ta ta nắm quyền cả gia tộc, ai tốt với ta ta tốt lại, ai hiếp đáp ta ta cho cả nhà chết không toàn thây. Giờ đây đối với nàng không có tình cảm chỉ có sức mạnh và quyền lựcĐoạn trích 1:- Ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết – Lạc Kiều Ninh đạp bay Lạc Thủy va vào tường, ánh mắt tràn ngập huyết sắc, không khí tử vong lan tràn.- Ngươi … ngươi dám đánh ta. Người đâu xông lên đánh chết cho ta. – Lạc Thủy run rẩy sợ hãi nhìn Lạc Kiều Ninh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Ánh mắt của Lạc Kiều Ninh như hầm băng, làm cho nàng có cảm giác lạnh buốt toàn thân. Nhưng nàng có gia đinh theo cùng, nó chỉ là phế vật thì cần gì sợ hãi nó vì vậy bèn ra lệnh cho gia đinh.- Hừ, muốn chết – Lạc Kiều Ninh vung nhẹ tay, bỗng trên người các gia đinh xuất hiện một đám thiên hỏa màu xanh chập chờn như lời mòi gọi tử vong. Chỉ một khoảnh khắc cả đám gia đinh cháy thành tro. Ngọn lửa trở về trên tay nàng nhảy múa như lấy lòng chủ nhân. – Ngươi tự tin vào sắc đẹp của ngươi? Tứ đại mỹ nữ? Thế thì…- Lạc Kiều Ninh mỉm cười- Không, ….. xin ngươi…. ngươi tha cho ta…a.a.a..a. ngươi là ác quỷ….a..â.a.a Lạc Thủy sợ hãi van xin nhưng ngọn lửa đã bắt đầu đốt cháy trên gương mặt, đau đớn tột cùng.Hắn – Tuyệt Thiên Long thiếu chủ Tuyệt gia tộc- 1 trong 4 gia tộc ẩn thế trên đại lục. Nàng vô tình trong 1 lần đi lịch lãm săn thú đã cứu hắn 1 mạng. 1 lần nhìn thấy nàng hắn đã nhận ra đó là người cả cuộc đời hắn cần tìm. Hắn theo đuổi nàng, nàng làm ngơ; hắn đỡ 1 kiếm cho nàng , nàng cảm ơn rồi vứt cho hắn 2 viên đan dược xong biến mất; hắn nói bỏ gia tộc vì nàng, nàng cười nói hắn “Tùy ý”. Hắn quyết vì nàng vào sinh ra tử, đuổi không đi, không mời cũng đến; nhiều lúc khi hai người nghĩ lại nàng bảo hắn “Dai như đỉa đói vạn năm”Trích đoạn hai.- Kiều Ninh, cẩn thận – thấy hắc y nhân lao ra, Tuyệt Thiên Long không nghĩ ngợi gì liền lao lên chắn trước mũi kiếm của hắc y nhân. Kiếm hắc y nhân đâm sâu vào vai trái của Tuyệt Thiên Long, thấy vậy hắc y nhân vất bỏ kiếm tung chưởng vào người Lạc Kiều Ninh. Nhưng chưa kịp chạm đến vạt áo Lạc Kiều Ninh hắc y nhân đã bị 1 tia sét đánh chết tại chỗ không kịp nhúc nhích.Lạc Kiều Ninh nhíu mày nhìn vết thương trên vai Tuyệt Thiên Long, cũng khá sâu có chút độc vật. Nàng quay qua nhìn Tuyệt Thiên Long thấy hắn nhăn trán vì đau đớn nhưng khi thấy nàng nhìn hắn hắn cười với nàng tỏ vẻ không sao.- Cảm ơn – Lạc Kiều Ninh cầm 2 viên thuốc vất cho hắn rồi bước đi. Lúc nàng quay đi còn nhoẻn miệng cười thầm nói “Đồ ngốc” rồi lại trở lại gương mặt băng lạnh ngay lập tức. Và tất nhiên Tuyệt Thiên Long chẳng hề biết điều đó mà chỉ ngơ ngẩn nắm hai viên đan dược nhìn theo bóng nàng dần biến mất.
08/12/2023

Mộng Càn Khôn

Tiên Hiệp -
1 lượt nghe
22 chương | 22 mới
Tiêu Vũ là một người bị phán là không có linh căn, vì một số lý do nên được một môt phái tu tiên tam lưu giữ lại làm tạp dịch.Tuy bị phán là phàm nhân căn bản không thể tu luyện, nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ con đường trở thành cường giả, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể báo thù cho người thân của mình…

Trả lời

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Danh sách
Lọc truyện