Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Tiên Đế Trọng Sinh Hỗn Đô Thị Audio

3.5/5 - (58 Vote)
2024-05-06
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
147 87 tập mới
Lượt nghe: 43279

– Tiên Võ đại đế cửu thế luân hồi, chỉ là đột phá những ràng buộc, nhưng gặp thảm các lộ cao thủ vây công tiêu diệt.

May mắn lưu một món thần thức vượt qua muôn vàn vị diện tới tới Trái Đất, tiến vào đã chết thiếu niên trong cơ thể, chỉ là diệt trừ trong lòng tức giận, chỉ làm trọng bước lên vậy tuyệt đời đỉnh cấp!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:53:07
2:
Tap 002 - 02:56:54
3:
Tap 003 - 02:59:43
4:
Tap 004 - 02:58:04
5:
Tap 005 - 02:50:37
6:
Tap 006 - 02:56:17
7:
Tap 007 - 02:48:10
8:
Tap 008 - 03:03:57
9:
Tap 009 - 03:01:21
10:
Tap 010 - 02:57:49
11:
Tap 011 - 02:47:41
12:
Tap 012 - 02:49:29
13:
Tap 013 - 02:54:16
14:
Tap 014 - 02:43:42
15:
Tap 015 - 02:54:45
16:
Tap 016 - 03:06:01
17:
Tap 017 - 02:59:18
18:
Tap 018 - 02:50:39
19:
Tap 019 - 03:09:38
20:
Tap 020 - 03:17:38
21:
Tap 021 - 03:13:42
22:
Tap 022 - 03:06:22
23:
Tap 023 - 03:20:25
24:
Tap 024 - 03:07:12
25:
Tap 025 - 03:12:45
26:
Tap 026 - 03:07:44
27:
Tap 027 - 03:11:29
28:
Tap 028 - 03:11:05
29:
Tap 029 - 02:54:05
30:
Tap 030 - 03:00:24
31:
Tap 031 - 03:05:43
32:
Tap 032 - 03:00:01
33:
Tap 033 - 03:14:50
34:
Tap 034 - 02:57:27
35:
Tap 035 - 03:00:18
36:
Tap 036 - 03:14:34
37:
Tap 037 - 02:59:25
38:
Tap 038 - 02:59:52
39:
Tap 039 - 03:20:24
40:
Tap 040 - 03:18:11
41:
Tap 041 - 03:14:49
42:
Tap 042 - 03:13:17
43:
Tap 043 - 03:10:52
44:
Tap 044 - 03:03:48
45:
Tap 045 - 03:06:55
46:
Tap 046 - 03:07:24
47:
Tap 047 - 03:06:24
48:
Tap 048 - 03:01:29
49:
Tap 049 - 03:05:32
50:
Tap 050 - 02:55:15
51:
Tap 051 - 02:56:24
52:
Tap 052 - 03:12:35
53:
Tap 053 - 02:55:16
54:
Tap 054 - 02:54:38
55:
Tap 055 - 03:02:01
56:
Tap 056 - 02:45:54
57:
Tap 057 - 02:49:58
58:
Tap 058 - 02:51:27
59:
Tap 059 - 02:40:37
60:
Tap 060 - 02:38:40
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
125:
Tap 125
126:
Tap 126
127:
Tap 127
128:
Tap 128
129:
Tap 129
130:
Tap 130
131:
Tap 131
132:
Tap 132
133:
Tap 133
134:
Tap 134
135:
Tap 135
136:
Tap 136
137:
Tap 137
138:
Tap 138
139:
Tap 139
140:
Tap 140
141:
Tap 141
142:
Tap 142
143:
Tap 143
144:
Tap 144
145:
Tap 145
146:
Tap 146
147:
Tap 147
Nghe thử server VIP