Tuyệt Thế Linh Thần

Nghe truyện Tuyệt Thế Linh Thần Audio - Thể loại truyện: Huyền Huyễn - Tô gia thiếu chủ Tô Mạc, thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn, lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác rưởi võ hồn, nhận hết khuất nhục. . . Lại xem Tô Mạc như thế nào bằng vào nghịch thiên võ hồn, một đường quật khởi, một đường nghịch tập. . . Luyện kỳ công, được kỳ bảo, xông tuyệt địa, chiến thiên kiêu, thôn phệ vô tận sinh linh, dung hợp chư thiên huyết mạch, ác chiến thiên hạ, tuyệt thế vô địch!
 

     
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tuyệt Thế Linh Thần - Tuyệt Thế Linh Thần
           

Chọn từ chương