Tuyệt Thế Vũ Thần II

Phần 2 còn một cái tên :Tuyệt Thế Võ Thần Phong Vân Tái Khởi Lâm Phong sau khi xuyên qua Cửu Tiêu Đại Lục và trở thành Chú Tể nhưng lại phát hiện rằng Cửu Tiêu cũng chỉ là một mảnh đại lục của một góc băng sơn mà thôi. Lâm Phong chuẩn bị đi thế giới rộng lớn hơn và bí mật của Hoa Quả Sơn tại Bát Hoang là gì?? Mời các bạn đọc tiếp phần 2 của bộ truyện này sẽ rõ. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Thế Vũ Thần II!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Tuyệt Thế Vũ Thần II - Tuyệt Thế Vũ Thần II
     
           

Chọn từ chương