Vĩnh Hằng Chí Tôn

Võ đạo chí thượng, dời núi lấp bể, khuấy đảo tinh hà, nghịch chuyển thời không! Kiếm cực cảnh, nhất kiếm thành đạo, nhất kiếm thông thần, nhất kiếm phá vạn pháp! Thiếu niên Lý Phù Trần, ngẫu nhiên có được Kim Sắc Tiểu Phù, Linh hồn nhờ đó mà hơn hẳn người thường. Ở thế giới thiên tài như nấm sau mưa, cường giả như cây trong rừng này, dùng kiếm trong tay, đăng lâm tuyệt đỉnh. Trời đất rồi cũng đến lúc lụi tàn, chỉ có ta vĩnh hằng bất hủ.
  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vĩnh Hằng Chí Tôn
           

Chọn từ chương