Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Vô Địch Ngự Thú: Ta Chiến Sủng Có Thể Thăng Cấp! Audio

2024-07-10
vo-dich-ngu-thu-ta-chien-sung-co-the-thang-cap.jpg
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
6
Lượt nghe: 2401

“Tiêu Háo Quang Diệu Bảo Ngọc *1000, Niết Bàn Phong Huyết *10, cấp S ma hạch *5, tiến hóa Minh Đế Thiên Miêu thành công, thu hoạch được Đại Đế phẩm chất chiến sủng, Phong Huyết Miêu Nữ!”“Tiêu hao Thần Hồn Thạch *. . . , tiến hóa Liệt Diễm Song Đầu Xà thành công, thu hoạch được Đại Đế phẩm chất chiến sủng, Thần Hỏa Song Đầu Long!”“Tiêu hao. . . , tiến hóa Địa Mạch Cự Nhân thành công, thu hoạch được Đại Đế phẩm chất chiến sủng, Nguyên Từ Vương!”. . .“Trước định vị nhỏ mục tiêu, tiến hóa ra một cái xưa nay chưa từng có siêu việt Đại Đế phẩm chất chiến sủng!” Có được vô hạn năng lực tiến hóa Nam Minh Thiên, đối toàn thế giới nói như vậy.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
Nghe thử server VIP