Đệ Nhất Tang Thi

Xuyên vào tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm rất bối rối.
Xuyên làm tang thi trong tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm càng bối rối hơn!
Xuyên làm Tang Thi Vương giết chết nam chính trong tiểu thuyết mình viết, mà nam chính lại sống lại trước thời điểm mạt thế một tháng để báo thù, Mộ Nhất Phàm mất bình tĩnh luôn rồi!
Thế nên là, anh ra một quyết định quan trọng, thủ tiêu nam chính trước khi nam chính kịp sống lại!!
Ớ ớ?
Khoan khoan, cái quái gì đây?
Không phải anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sao?
Thế quái nào lại thành đam mỹ rồi??!!

  
Sử Dụng Trình Phát Play2 Để Nghe Liên Tục Khi Tắt Màn Hình
  Đệ Nhất Tang Thi - Đệ Nhất Tang Thi
     
           

Chọn từ chương