Sắp xếp theo:

  Ngũ Giả

   


  2022-06-25

  Hiện Đại Phong Thần Bảng

  15 tập | 2162

  Phong Thần về sau, đã trải 3000 Xuân Thu. Thiên đình hủy hết. Tiên đạo tiêu điều. Chí bảo lại thấy ánh mặt trời. Mới một đời Phong Thần cuộc chiến sắp mở ra. Mã Thông, cái này bởi vì một viên lưu tinh mà bước vào Tu Chân giới thái điểu, có thể không dừng chân tam giới, phong vân một cõi, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn đại hạ chi tướng khuynh?