Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch

Trong Cơ Thể Của Ta Có Cái Quỷ Audio

3.9/5 - (19 Vote)
2021-12-03
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
40
Lượt nghe: 21079

– Lệ Quỷ sống lại, bách quỷ dạ hành.
Tự dưng xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới Giang Hiểu đưa thân vào si mị võng lượng bên trong, lại phát hiện bóng dáng của mình khả dĩ vô hạn thôn phệ quỷ vật, đạt được năng lực của bọn nó.
Thành công thôn phệ sương trắng quỷ, đạt được năng lực: 【 sương mù hóa 】
Thành công thôn phệ quỷ thắt cổ, đạt được năng lực: 【 Gông Xiềng 】

Thành công thôn phệ thanh đồng quỷ, đạt được năng lực: 【 Đồng Bì 】
Thành công thôn phệ quỷ nước, đạt được năng lực: 【 Loạn Thủy Lưu 】 . . .
Tại tất cả mọi người đối với quỷ vật tránh không kịp lúc, Giang Hiểu một người tiến về trước các nơi Quỷ Vực, mọi cách tìm đường chết: “Ta được muốn cái biện pháp, trảo nữ quỷ trở về ấm giường.”

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:40:21
2:
Tap 002 - 03:13:22
3:
Tap 003 - 03:06:37
4:
Tap 004 - 02:57:55
5:
Tap 005 - 03:13:11
6:
Tap 006 - 02:55:29
7:
Tap 007 - 02:55:38
8:
Tap 008 - 02:55:43
9:
Tap 009 - 02:51:30
10:
Tap 010 - 02:48:48
11:
Tap 011 - 02:46:14
12:
Tap 012 - 02:51:54
13:
Tap 013 - 05:00:23
14:
Tap 014 - 04:57:45
15:
Tap 015 - 05:00:35
16:
Tap 016 - 05:27:25
17:
Tap 017 - 05:00:49
18:
Tap 018 - 05:10:18
19:
Tap 019 - 05:08:58
20:
Tap 020 - 05:19:23
21:
Tap 021 - 05:06:41
22:
Tap 022 - 05:12:31
23:
Tap 023 - 05:03:20
24:
Tap 024 - 05:34:28
25:
Tap 025 - 05:12:08
26:
Tap 026 - 05:22:27
27:
Tap 027 - 05:30:57
28:
Tap 028 - 05:16:07
29:
Tap 029 - 05:13:25
30:
Tap 030 - 05:35:05
31:
Tap 031 - 06:05:35
32:
Tap 032 - 05:54:24
33:
Tap 033 - 06:14:10
34:
Tap 034 - 06:12:53
35:
Tap 035 - 06:07:11
36:
Tap 036 - 05:28:09
37:
Tap 037 - 06:02:54
38:
Tap 038 - 05:51:27
39:
Tap 039 - 06:06:54
40:
Tap 040 - 05:58:33
Nghe thử server VIP